Yuk tashish bo'yicha savol yo'llash
ALOQA TELEFON RAQAMI:
(361) 312-29-43, 312-18-43

Qo'ng'irot MTUga kiritilgan temir yo'l stansiyalari

Stantsiya raxbari
Telefon:
Stantsiya raxbar o'rinbosari
Telefon:
Stantsiya ishchilar telefoni:

Karakalpakstan

Amanov B.A.
+998906523113
Duysekov K.S.
+998970008508

Kiyiksay

Sitimov K.E.
+998913052364

Aktobe

SHamuratov D/
+998994560892

Bostan

Radjabov R
+998975061968

Berdax

Ershuakov T.K.
+998905948761

Ayapbergen

Kishkenebaev M.
+998956094708

Jaslik

Arslanov K.
+998994503359

Kuanish

Urinbaev R.
+998941429692

Abadan

Quatov F.
+998913729191

Ajiniyaz

Xojamuratov R
+998949099274

Barsa-Kelmes

Urazbaev I.M.
+998937123834

Kirk-kiz

Esbatirov K.B.
+998912552132
Jumabaev B.
+998949042627

Kunxodja

Sabirov P.M.
+998905761060

Raushan

Kudayarov A
+998996806984

Kungrad

Palimbetov A.S.
+998949009911
Nazarov A
+998906547780
22-02

Altinkul

Yuldashev X.A.
+998913736561
4-82

Rzd.180

Nasirov R
+998999500143

SHumanay

Fayzullaev O.A.
+998906539287

Xatep

Jumagaziev
+998946038789

Xodjeyli

Tulegenov N.X.
+998907287474